https://www.samensterkinleren.com/wp-content/uploads/2020/06/Switch-Rosita-Jokhoe-2-1.png
Samen sterk in leren

Switch

SWITCH gelooft in een gedeelde visie over de oorzaak van leerproblemen en gaat uit van de veelzijdige bepaaldheid van leerproblemen. Alleen met wederzijdse begrip kunnen leerproblemen als een ‘gedeeld’ probleem worden gezien. Werkzame factoren worden gezocht door het bundelen van de krachten uit de omgeving van het kind waarbij er ook aandacht is voor de hulpvragen van ouders en de leerkracht. Gestreefd wordt naar beter en evenwichtiger resultaat door aanpassingen in zowel de school als in de thuisomgeving.

Expertise op de gebieden:

 • Leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie
 • Remedial teaching technisch lezen, spellen, rekenen en begrijpend lezen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Executieve functies, taakgerichtheid en werkhouding (leren leren)
 • NT2
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Leerkracht coaching in relatie tot passend onderwijs en groepsdynamica
 • Kinderyoga
 • Ouderbegeleiding
 • Nederlandse taalcursussen
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Rosita Jokhoe

Rosita is een orthopedagoog die veel affiniteit heeft met NT2 onderwijs en passend onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.

Registraties en keurmerken

Alle medewerkers van SWITCH zijn universitair opgeleid en aangesloten bij beroepsverenigingen met een beroepscode en klachtenregeling zoals De Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO), de Stichting Kind & Jeugd (SKJ) en Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers (LBRT). Deze beroepscodes en toelichting kunnen desgewenst naar u worden verzonden.
 • Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO): lidmaatschapsnummer 19656
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): lidmaatschapsnummer 120007419
 • Kwaliteitskeurmerk behandelaren Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
 • NIP Certificaat basisaantekening psycho diagnostiek (BAPD)
 • Landelijk Beroepsvereniging voor Remedial Teacher (LBRT): lidmaatschapsnummer 166578
https://www.samensterkinleren.com/wp-content/uploads/2020/06/Switch-Rosita-Jokhoe-small-3-1280x1280.jpg

Maak een afspraak.

WE STAAN VOOR U KLAARContact
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Copyright by Switch. All rights reserved.