Switch orthopedagogische diensten

Ondersteuning
voor kinderen

Kinderen kunnen bij ons terecht voor kinder- of tieneryoga en mindfulness. Daarnaast bieden wij hen huiswerkbegeleiding of remedial teaching wanneer er problemen zijn op het gebied van technisch- en begrijpend lezen, reken-wiskunde (ook wiskunde A), schrijven, Engels, studievaardigheid (leren leren) en faalangst.

Ook helpen wij met behulp van psycho-educatie te begrijpen waar de leerproblemen vandaan komen, hoe ermee om te gaan op school en in het dagelijkse leven. Bovendien kijken we samen naar welk leerstrategieën het beste passen bij de leerstijl.

Wanneer er sprake is van dyslexie behoort een typecursus en leren omgaan met dyslexiesoftware ook tot de mogelijkheid.

https://www.samensterkinleren.com/wp-content/uploads/2020/09/Switch-orthopedagogie-groot-10.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Van uitdaging tot oplossing

Werkwijze
stap voor stap

Na aanmelding via de website of telefonisch, nemen wij binnen drie dagen contact met u op voor een oriënterend gesprek en het plannen van een intake.

STAP 1Kindgesprek

In dit gesprek wordt geïnventariseerd welke belemmeringen er in het leren ervaren wordt. Aan de hand hiervan worden hulpvragen geformuleerd en nader bekeken welke onderzoeken er nodig zijn.

STAP 2Onderzoek

Het is heel goed mogelijk dat er onderzoeken nodig zijn om de capaciteiten, didactische achterstand en de werking van de executieve functies in beeld te brengen die kunnen dienen als aangrijpingspunt voor het opstellen van een behandelplan en de begeleiding.

STAP 3Plan van aanpak

De resultaten uit onderzoek kunnen aanleiding zijn om een begeleiding op te starten. Hiervoor wordt eerst in samenwerking met de leerling, ouders en leerkracht een behandelplan opgesteld waarin de werkdoelen staan beschreven.

STAP 4Begeleiding

Tijdens de begeleiding werken we samen aan de leerdoelen in combinatie met psycho-educatie en als dat gewenst is ook met mindfulness, yoga en/of een faalangsttraining.
https://www.samensterkinleren.com/wp-content/uploads/2020/07/Switch-orthopedagogie-klein-18.png
Samen sterk in leren

Antwoorden op
veelgestelde vragen

Mijn kind heeft problemen met lezen en spellen, is er sprake misschien van dyslexie ?

Als lezen en spellen, in vergelijking met leeftijdgenoten, moeizaam verloopt en er ondanks veel oefenen en extra begeleiding nauwelijks vooruitgang zichtbaar is, dan kan dit inderdaad een aanwijzing zijn richting dyslexie. Er mag echter alleen gesproken worden van dyslexie als de problemen met lezen en/of spellen niet op een andere manier verklaard kunnen worden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen.

Mijn kind heeft problemen met rekenen-wiskunde, is er sprake van dyscalculie ?

Een rekenprobleem kan ontstaan wanneer uw kind onvoldoende rekenonderwijs heeft gehad, de rekenmethode of de wijze waarop het rekenonderwijs wordt aangeboden niet goed afgestemd is op de leerstijl van uw kind. Met extra ondersteuning door een rekenspecialist kan het reken-wiskunde probleem aangepakt worden. Wanneer de  rekenproblemen echter hardnekkig van aard zijn, kan er sprake zijn van een rekenstoornis en problemen met ruimtelijk inzicht. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen.

Wordt remedial teaching vergoed door de zorgverzekeraars?
Voor een (basis) geregistreerd rt’er zijn er op dit moment alleen bij zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid (aanvullende verzekering AV-GeZZin, AV-Totaal en AV-Cum Laude) vergoedingen voor ouders mogelijk. In sommige gevallen is vergoedingen via de gemeente waar het kind ingeschreven staat mogelijk zijn wanneer een intensief zorgarrangement via de school van uw kind wordt aangevraagd.
Een onderzoek naar Enkelvoudige Ernstige Dyslexie en dyslexie behandelingen worden vergoed vanuit de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de Intern Begeleider van de school.
Wat zijn de tarieven ?

De tarieven voor zorgverleners liggen in algemene zin vast en zijn afhankelijk van de diensten die u afneemt. Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Staat u vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Samen sterk in leren

Diensten
voor kinderen

Samen kunnen wij werken aan een effectieve studieaanpak en versterken van de vaardigheden ‘leren leren’. Daarnaast kunnen wij uitleggen waarom het leren moeizaam verloopt, hoe ermee om te gaan en wat er voor nodig is om het leren weer vlot te trekken.

ERVARINGEN VAN KINDEREN

Reviews

https://www.samensterkinleren.com/wp-content/uploads/2020/09/jaron-160x160.jpg

ik heb veel geleerd!

Rosita, ik vond het leuk om met jou te weken. Je was aardig en ik heb veel geleerd. Je kon goed uitleggen en daarom snapte ik het goed. Door jouw ben ik beter geworden in spelling. Dank je wel.

Jaron (groep 6)

Maak een afspraak.

WE STAAN VOOR U KLAARContact
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Copyright by Switch. All rights reserved.