Switch orthopedagogische diensten

Ondersteuning
voor scholen

Samenwerking met ouders en school vinden wij essentieel om de leerontwikkeling van het kind weer vlot te trekken. Wij kunnen ons daarbij heel goed voorstellen dat het klassenmanagement niet altijd even eenvoudig in te richten is en zeker niet met de unieke verschillen tussen leerlingen en de behoefte aan passend onderwijs.

Door middel van Consultatieve Leerling Begeleiding (CLB-trajecten) kunnen wij leerkrachten daarbij helpen en ondersteuning bieden bij bevordering van de groepsdynamiek, klassenmanagement, pedagogisch en didactisch handelen en zorg op niveau 2. Daarnaast adviseren en begeleiden wij de interne begeleider bij het opzetten van protocollen (o.a. dyslexie protocol) en om de zorg op niveau 3 zo efficiënt mogelijk in te richten. Denk hierbij aan remedial teaching voor technisch lezen, spellen, rekenen-wiskunde en begrijpend lezen. Overige ondersteuning heeft betrekking op het invullen van individuele arrangementen ‘leren leren’ en ondersteuning bij meertaligheid; wij verzorgen workshops op studiedagen en kunnen individuele- en groepsarrangementen invullen.

https://www.samensterkinleren.com/wp-content/uploads/2020/07/Switch-orthopedagogie-groot-8.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Van uitdaging tot oplossing

Werkwijze
stap voor stap

Na aanmelding via de website of telefonisch, nemen wij binnen drie dagen contact met u op voor een oriënterend gesprek en het plannen van een schoolgesprek.

STAP 1Schoolgesprek

In dit gesprek krijgt u meer gedetailleerde informatie over onze werkwijze en wordt de hulpvraag in meer detail geïnventariseerd. Daarnaast worden de wederzijdse verwachtingen met betrekking tot de samenwerking besproken.

STAP 2Inventarisatie hulpvraag

Wij gaan uit van een veelzijdige bepaaldheid van leer- en/of gedragsproblemen. Daarom worden zowel leerlingkenmerken als de huidige aanpak van de leerkracht, diens handelingsverlegenheid en hulpvragen inzichtelijk gemaakt.

STAP 3Klassenbezoek

Wanneer eenmaal helder is welke steigers en ankerpunten werkbare factoren zijn, wordt de leerlingbegeleiding en leerkracht coaching opgestart. Gedurende de interventie wordt -indien nodig- verder gezocht naar aangrijpingspunten die van belang kunnen zijn.

STAP 4Coaching leerkracht

Afhankelijk van de hulpvragen behoren tot de mogelijkheid: een intensief arrangement voor de leerling al dan niet in combinatie met een consultatieve leerling begeleiding voor de leerkracht.
https://www.samensterkinleren.com/wp-content/uploads/2020/07/Switch-orthopedagogie-klein-3.png
Samen sterk in leren

Antwoorden op
veelgestelde vragen

Wat zijn effectieve methodes om leerlingen met leesproblemen op zorgniveau 3 te ondersteunen?

Onze onderwijsadviseur kan u een overzicht met goedgekeurde methodes geven en overige vragen hierover beantwoorden.

Welke ondersteuningstrajecten zijn er mogelijk?

De mogelijkheden hiervoor zijn heel divers. Denk aan leerlingbegeleiding op ondersteuningsniveau 2, 3 en 4, leerkracht coaching en ondersteuning aan het zorgadviesteam van de school; bijvoorbeeld verzorgen van workshops NT2, deskundigheidsbevordering tijdens een studiedag en schrijven van protocollen. Wilt u meer weten ? Maak dan een (telefonische) afspraak met een van onze onderwijsadviseurs.

Wat zijn de tarieven ?

De tarieven voor zorgverleners liggen in algemene zin vast en zijn afhankelijk van de diensten die u afneemt. Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Staat u vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Samen sterk in leren

Diensten
voor scholen

Switch biedt scholen de volgende diensten.

ERVARINGEN VAN SCHOLEN

Reviews

https://www.samensterkinleren.com/wp-content/uploads/2019/04/client-04-160x160.jpg

Exceptioneel hoog kennisniveau

Rosita is een vakvrouw met een exceptioneel hoog kennisniveau. Zij weet waar ze binnen haar vak over praat en ontwerpt toekomstgerichte handelingsplannen voor de kinderen die ze mag begeleiden. Verder werkt ze met een hoge drive en probeert elke keer het maximale uit zichzelf en haar omgeving te halen.

Hans Staps (Directeur KBS De Zandbergschool)

https://www.samensterkinleren.com/wp-content/uploads/2019/04/client-03-3-160x160.jpg

Innovatief en vakkundig

Rosita is innovatief en is een vakkundige toevoeging voor onze school. Ze is veelzijdig inzetbaar en geen vraag of obstakel is te veel voor haar. Ze kan op procesniveau worden ingezet en maar ook op de inhoud - in samenspraak met betrokkenen - Ze gaat ervoor en dat is een aanwinst voor onze school
Aya Tahiri (Intern begeleider IBS Okba iboe Nafi)

Maak een afspraak.

WE STAAN VOOR U KLAARContact
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Copyright by Switch. All rights reserved.